bible
bible

Kniha Soudců kapitola 13 verš 4

Protož nyní vystříhej se, abys vína nepila aneb nápoje opojného, a abys nejedla nic nečistého.