bible
bible

Kniha Soudců kapitola 14 verš 10

Tedy šel otec jeho k ženě té, a učinil tam Samson hody, nebo tak činívali mládenci.