bible
bible

Kniha Soudců kapitola 14 verš 11

Když pak jej viděli tam, vybrali z sebe třidceti tovaryšů, aby byli při něm.