bible
bible

Kniha Soudců kapitola 14 verš 14

I řekl jim: Z zžírajícího vyšel pokrm, a z silného vyšla sladkost. I nemohli uhodnouti pohádky té za tři dni.