bible
bible

Kniha Soudců kapitola 14 verš 20

Žena pak Samsonova dostala se jednomu z tovaryšů jeho, kteréhož on byl k sobě připojil.