bible
bible

Kniha Soudců kapitola 14 verš 7

Přišed tedy, mluvil s ženou tou, a líbila se Samsonovi.