bible
bible

Kniha Soudců kapitola 15 verš 3

I řekl jim Samson: Nebuduť já potom vinen Filistinským, když jim zle učiním.