bible
bible

Kniha Soudců kapitola 15 verš 7

Tedy řekl jim Samson: Ač jste učinili tak, však až se lépe vymstím nad vámi, teprv přestanu.