bible
bible

Kniha Soudců kapitola 16 verš 16

Když tedy trápila jej slovy svými každého dne, a obtěžovala jej, umdlena jest duše jeho, jako by již měl umříti.