bible
bible

Kniha Soudců kapitola 18 verš 11

Tedy vyšlo z čeledi Dan odtud, totiž z Zaraha a Estaol, šest set mužů oděných v odění válečné.