bible
bible

Kniha Soudců kapitola 18 verš 15

A uchýlivše se tam, vešli do domu mládence Levíty v domě Míchově, a pozdravili ho pokojně.