bible
bible

Kniha Soudců kapitola 19 verš 17

A když pozdvihl očí svých, uzřel muže toho pocestného na ulici města. I řekl jemu ten stařec: Kam se béřeš, a odkud jdeš?