bible
bible

Kniha Soudců kapitola 19 verš 2

Kterážto ženina smilnila u něho. I odešla od něho do domu otce svého do Betléma Judova, a byla tam plné čtyři měsíce.