bible
bible

Kniha Soudců kapitola 19 verš 26

V svitání pak přišla žena ta, a padši, ležela u dveří domu toho muže, kdež byl pán její, až se rozednilo.