bible
bible

Kniha Soudců kapitola 2 verš 13

Nebo opustivše Hospodina, sloužili Bálovi i Astarotům.