bible
bible

Kniha Soudců kapitola 2 verš 16

Vzbuzoval pak Hospodin soudce, kteříž vysvobozovali je z rukou zhoubců jejich.