bible
bible

Kniha Soudců kapitola 2 verš 4

I stalo se, když mluvil anděl Hospodinův slova tato všechněm synům Izraelským, že pozdvihl hlasu svého lid a plakal.