bible
bible

Kniha Soudců kapitola 2 verš 5

I nazvali jméno místa toho Bochim, a obětovali tu Hospodinu.