bible
bible

Kniha Soudců kapitola 2 verš 8

Ale když umřel Jozue syn Nun, služebník Hospodinův, jsa ve stu a desíti letech,