bible
bible

Kniha Soudců kapitola 21 verš 20

Přikázali tedy synům Beniamin, řkouce: Jděte a skrejte se v vinicích.