bible
bible

Kniha Soudců kapitola 21 verš 6

Nebo litujíce synové Izraelští Beniamina bratra svého, řekli: Dnes vyhlazeno jest jedno pokolení z Izraele.