bible
bible

Kniha Soudců kapitola 3 verš 17

I přinesl dar Eglonovi králi Moábskému. Eglon pak byl člověk velmi tlustý.