bible
bible

Kniha Soudců kapitola 3 verš 23

Potom vyšel Ahod přes síň, a zavřel dvéře paláce po sobě, a zamkl.