bible
bible

Kniha Soudců kapitola 3 verš 30

I snížen jest Moáb v ten den pod mocí Izraele, a pokoj měla země za osmdesáte let.