bible
bible

Kniha Soudců kapitola 4 verš 10

Svolav pak Barák Zabulonské a Neftalímské do Kádes, vyvedl za sebou deset tisíc mužů; a šla s ním i Debora.