bible
bible

Kniha Soudců kapitola 4 verš 12

Oznámeno pak bylo Zizarovi, že vytáhl Barák syn Abinoemův na horu Tábor.