bible
bible

Kniha Soudců kapitola 4 verš 4

Debora pak žena prorokyně, manželka Lapidotova, soudila lid Izraelský toho času.