bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 10

Pakli by řekli takto: Vstupte k nám, jděme, nebo vydal je Hospodin v ruku naši. To zajisté nám bude za znamení.