bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 11

Ukázali se tedy oba dva stráži Filistinských. I řekli Filistinští: Hle, Hebrejští lezou z děr, v nichž se byli skryli.