bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 15

Protož byl strach v tom ležení a na tom poli, i na všem tom lidu; strážní i oni loupežníci děsili se též, až se země třásla, nebo byla v strachu Božím.