bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 23

I vysvobodil Hospodin toho dne Izraele. Boj pak protáhl se až do Betaven.