bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 25

Všecken pak lid té krajiny šli do lesa, kdež bylo hojnost medu po zemi.