bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 37

I tázal se Saul Boha: Pustím-li se za Filistinskými? Dáš-li je v ruku Izraelovu? I neodpověděl mu v ten den.