bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 38

Protož řekl Saul: Přistupujte sem všecka knížata lidu, a vyzvězte a vyhledejte, kdo se jest dopustil dnes hříchu nějakého?