bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 46

Tedy odtáhl Saul od Filistinských; Filistinští také navrátili se k místu svému.