bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 49

Byli pak synové Saulovi: Jonata a Jesui a Melchisua; a jména dvou dcer jeho, jméno prvorozené Merob, jméno pak mladší Míkol.