bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 50

A jméno manželky Saulovy Achinoam, dcera Achimaasova; jméno pak hejtmana vojska jeho Abner, syn Ner, strýce Saulova.