bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 52

Byla pak válka veliká s Filistinskými po všecky dny Saulovy, protož kohožkoli Saul viděl muže silného, a kohokoli udatného, bral ho k sobě.