bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 14 verš 9

Jestliže řeknou nám takto: Počkejte, až přijdeme k vám, stůjme na místě svém, a nechoďme k nim.