bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 17

Ještě i přísahou zavázal Jonata v lásce odměnné k sobě Davida; nebo jakož miloval duši svou, tak jej miloval.