bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 23

Řeči pak této, kterouž jsme mluvili já a ty, aj, Hospodin svědek bude mezi mnou a mezi tebou až na věky.