bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 24

A tak skryl se David na poli. Byl pak novměsíce, i sedl král za stůl k jídlu.