bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 32

Odpověděl Jonata Saulovi otci svému, a řekl jemu: Proč má umříti? Což jest učinil?