bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 37

Když pak přišlo pachole až k cíli, k němuž střílel Jonata, volal Jonata za pacholetem a řekl: Zdaliž není střely před tebou tam dále?