bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 38

Opět volal Jonata za pacholetem: Rychle pospěš, nestůj. A tak sebravši pachole Jonatovo střely, vrátilo se k svému pánu.