bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 20 verš 4

Odpověděl Jonata Davidovi: Pověz, čehokoli žádáš, a učiním tobě.