bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 29 verš 1

A tak shromáždili Filistinští všecka vojska svá u Afeku, Izrael pak položil se u studnice, kteráž byla v Jezreel.