bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 29 verš 11

I vstal David, on i muži jeho, aby odšel tím raněji, a navrátil se do země Filistinské. Filistinští pak táhli do Jezreel.