bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 29 verš 2

I táhla knížata Filistinská po stu a po tisících, David pak a muži jeho táhli nazad s Achisem.