bible
bible

První Kniha Samuelova kapitola 29 verš 5

Zdaliž tento není ten David, o kterémž zpívali v houfích plésajících, říkajíce: Porazil Saul svůj tisíc, ale David svých deset tisíců?